Добре дошли в 109 ОУ "Христо Смирненски"

удивителен знак - GIFMANIA

60 ГОДИНИ 109 ОУ

удивителен знак - GIFMANIA

                     

 

                                                                                                                                           

СЪОБЩЕНИЯ

Олимпиада „Знам и мога“

На 26.01.2019г /събота/ от 9.00 часа ще се проведе общинският кръг на Националната олимпиада "Знам и мога" за учениците от ІV клас. Времетраене - 2 учебни часа /80 минути/. Олимпиадата "Знам и мога" е интердисциплинарна и предполага изява на знания и умения, придобити...

повече информация

Национално състезание „Ключът на музиката“

На 25.01.2019г /петък/ ще се проведе общински /училищен/ кръг на Националното състезание "Ключът на музиката" за ученици от ІV, V, VІ и VІІ клас. Времетраенето на състезанието е един учебен час / 45 минути/. Националното състезание се провежда чрез писмена...

повече информация

Олимпиада по български език и литература – резултати

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 16.12.2018г: Класирани ученици за ІІ кръг /Областен/ на Олимпиадата по български език и литература: 1. Елица Стилиянова Карагеоргиева - V - В клас 2. Гергана Георгиева Богданова -...

повече информация

Състезание „Аз, природата и светът“ – 13.12.2018г

На 13.12.2018г ще се проведе състезанието "Аз, природата и светът" за учениците от І до ІV клас.  Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети: Околен свят – 1 и 2 клас, Човекът и...

повече информация