На 7, 8 и 9.06. се проведе учебна екскурзия по пътя на старите български столици с ученици прогимназиален етап. Въпреки голямото разстояние, многото обекти за посещение, програмата беше напълно изпълнена. Децата видяха  интересни  и малко познати неща – местността Сборяново,  като център на тракийското племе гети и Свещарската гробница. Имаха възможността да видят Лудогорието и повечето от Добруджанските плата. От историческа гледна точка преминаха времето от траките /Vхил.пр.Хр./ през римското присъствие по нашите земи /укреплението Абритус/ до прабългарското навлизане в Дунавската равнина – Мадара, Шумен, Плиска и Велики Преслав. Всичко видяно и научено ще остави трайни спомени от учебната екскурзия.