На 28.01.2017г се проведе общински кръг на националната олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от ІV клас. За областен кръг се класираха следните ученици:

ІV – Б клас: Емили Васева, Виктория Пенева, Гергана Богданова

ІV – В клас: Таня Манова

Резултати на явилите се ученици:

споделяне