На 22 януари 2017 г. (неделя) от 09:00 часа ще се проведе олимпиадата по химия и опазване на околната среда за VII клас. На участниците не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор. Темите се определят върху учебното съдържание по химия и опазване на околната среда от задължителна подготовка (първо равнище). Максималният брой точки за всяка тема е 100.