Олимпиади, състезания, конкурси


График РУО София-град на ученическите олимпиади 2016/2017 година

Указания на МОН за провеждането на олимпиадите, класове и групи

Олимпиада по Математика 4 – 7 клас на 17.12.2016г. в училището от 09.00 часа

Списък на явилите се

Резултати. Максимален брой точки – 21

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА:

ІV – А клас: Телерик Михайлов, Светлозар Бутенко,  Антон Дамянов, Красимир Василев,

ІV –  Б клас: Кристиян Стефанов, Моника Петрова, Емили Васева, Мая Стоянова,

ІV – В клас: Андреа Юрукова, Виктория Пешева, Таня Манева,

VІІ – А клас: Ириней Георгиев,  VІІ – Б клас: Калина Станоева

Олимпиада по БЕЛ 5 – 7 клас на 08.01.2017г. в училището от 09.00 часа


Софийски математически турнир

График за провеждане на математически турнир I – VII клас на 19.11.2016г. в 109 ОУ

РЕЗУЛТАТИ. МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 74


График 2016- 2017 г. за провеждане на състезания за учениците от начален курс, организирани от СБНУ

График 109 ОУ „Аз рисувам“ 17.11.2016г.

РЕЗУЛТАТИ „АЗ РИСУВАМ“ – МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 50

I клас                      II клас                     III клас                     IV клас

График 109 ОУ „Аз, природата и светът“ 20.12.2016г.

Списък с участниците „Аз, природата и светът“

РЕЗУЛТАТИ „АЗ, ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ“ – МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 50

І – ІV клас

График и списък с участниците 109 ОУ „Аз и числата“ 31.01.2017г.

РЕЗУЛТАТИ „АЗ И ЧИСЛАТА“ – МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 50

График и списък с участниците в „Аз общувам с Европа“ на 28.02.2017г.

РЕЗУЛТАТИ „АЗ ОБЩУВАМ С ЕВРОПА – АНГЛИСКИ ЕЗИК“ – МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 50

График и списък с участниците „Аз и буквите“

РЕЗУЛТАТИ „АЗ И БУКВИТЕ“ – МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 50

ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

УЧЕНИЦИ ПОЛУЧИЛИ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ ОТ МИНИМУМ ЧЕТИРИ СЪСТЕЗАНИЯ


На 20.01.2017 г. от 10.00 часа в училището ще се проведе общински /училищен/ кръг на националното състезание Музикална игра „Ключът на музиката“  за ученици от  IV, V, VI и VII клас.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ:

ІV – А клас: Телерик Михайлов, Светлозар Бутенко,  Антон Дамянов, Красимир Василев,

ІV –  Б клас: Кристиян Стефанов, Моника Петрова, Емили Васева, Мая Стоянова,

ІV – В клас: Андреа Юрукова, Виктория Пешева, Таня Манева,

VІ – А клас: Наталия Недкова,  VІ – Б клас: Борис Владимиров

РЕЗУЛТАТИ:  4 КЛАС;   5 КЛАС;   6 КЛАС

Регламент на състезанието


На 22 януари 2017 г. (неделя) от 09:00 часа ще се проведе олимпиадата по химия и опазване на околната среда за VII клас. На участниците не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор. Темите се определят върху учебното съдържание по химия и опазване на околната среда от задължителна подготовка (първо равнище). Максималният брой точки за всяка тема е 100.


На 28.01.2017г се проведе общински кръг на националната олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от ІV клас.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“:

ІV – Б клас: Емили Васева, Виктория Пенева, Гергана Богданова

ІV – В клас: Таня Манова

РЕЗУЛТАТИ: