Олимпиади, състезания, конкурси


2017 – 2018 година

Указания на МОН за провеждане на олимпиади и състезания

График на ученическите олимпиади


СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН КУРС КЪМ СБНУ

КАЛЕНДАР

Състезания Подаване на
заявки за участие
Провеждане на
състезанието
Обявяване на
резултатите
„Аз рисувам“ 12.10 – 27.10.2017г 21.11.2017г 11.12.2017г
„Аз, природата и светът“ 24.11 – 05.12.2017г 20.12.2017г 04.01.2018г
„Аз и числата“ 05.01 – 16.01.2018г 31.01.2018г 22.02.2018г
„Аз общувам с Европа“ 09.02 – 16.02.2018г 28.02.2018г 13.03.2018г
„Аз и буквите“ 27.02 – 12.03.2018г 23.03.2018г 08.04.2018г
Национално финално
състезание
Имената на участниците се обявяват на сайта на СБНУ – www.sbnu.org 26.04.2018г 15.05.2018г

Такса за участие – 6 лв. Времетраене – един учебен час

„Аз рисувам“ – 21.11.2017г – РЕЗУЛТАТИ

„Аз, природата и светът“ – 20.12.2017г – РЕЗУЛТАТИ: 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас

„Аз и числата“ – 31.01.2018г – РЕЗУЛТАТИ

„Аз общувам с Европа“ – 28.02.2018г. – РЕЗУЛТАТИ

„Аз и буквите“ – 23.03.2018г. – РЕЗУЛТАТИ


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС – 20.01.2018г – ОБЩИНСКИ КРЪГ

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ: 
Биляна Каменова Лазарова, Димитър Иванов Тонев, Никол Руменова Петрова

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“, ПРОВЕДЕНА НА 24.02.2018г

Никол Руменова Петрова – ІV – В клас – 37,5 т.
Димитър Иванов Тонев – ІV – Г клас – 36,25 т.
Биляна Калоянова Лазарова – ІV – А клас – 32 т.


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МУЗИКА „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV, V, VІ И VІІ КЛАС – ОБЩИНСКИ КРЪГ – 23.01.2018г

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ:
ІV – А КЛАС –
Кристиян Матеев, Михаил Ценов, Бояна Мукова, Никола Кунчев, Александра Загорова, Калоян Войнов; ІV – Г КЛАС: Габриела Генова, Владислав Щерев
V – Б КЛАС: Гергана Богданова, Александра Щърковска
VІ – Б КЛАС: Инна-Нели Димитрова; VІ – В КЛАС: Елена Стефанова


МАТЕМАТИКА

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА – 16.12.2017г – РЕЗУЛТАТИ

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА:

ІV КЛАС – Явор Минковски, Никола Кунчев, Данаил Славчев, Калоян Георгиев, Борис Сотиров, Даниел Драганджиков, Стела Менова, Ивайло Радушев, Виктория Груева, Александър Балкански, Лиана Сиракова, Боян Илиев, Ния Фурнагова, Калоян Бечиски, Георги Генов, Биляна Лазарова

V – Б клас: Румяна Стефанова

VІІ клас – Борис Владимиров, Дилян Петров

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА – 03.02.2018г – РЕЗУЛТАТИ:

 1. Данаил Славчев – ІV – А – 13 т
 2. Ивайло Радушев – ІV – А – 12 т
 3. Даниел Драганджиков – ІV – В – 7.50 т
 4. Стела Менова – ІV – Г – 6.00 т
 5. Лиана Сиракова – ІV – Б – 4.00 т
 6. Никола Кунчев – ІV – А – 3.75 т
 7. Борис Сотиров – ІV –  – 3.00 т
 8. Явор Минковски – ІV – В – 3.00 т
 9. Боян Илиев – ІV – Б – 3.00 т
 10. Ния Фурнигова – ІV – А – 2.50 т
 11. Калоян Георгиев – ІV – Г – 2.00 т
 12. Калоян Бецински – ІV – Г – 0.25 т
 13. Виктория Груева – ІV – Б – 0 т
 14. Георги Генов – ІV – Г – 0 т

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 17.12.2017г – РЕЗУЛТАТИ

На 16.12.2017г /събота/ от 9.00 часа ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика.

СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – 18.11.2017г – РЕЗУЛТАТИ

На 17.12.2017г /неделя/ от 10.00 часа ще се проведе общински кръг на олимпиада по български език и литература.