Олимпиади, състезания, конкурси

2018 – 2019 година

Указания на МОН и график за провеждане на олимпиади и състезания


СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН КУРС КЪМ СБНУ

КАЛЕНДАР

Състезания Подаване на
заявки за участие
Провеждане на
състезанието
Обявяване на
резултатите
„Аз рисувам“ 12.10. – 25.10.2018 г. 15.11.2018 г. 08.12.2018 г.
„Аз, природата и светът“ 20.11. – 30.11.2018 г. 13.12.2018 г. 04.01.2019 г.
„Аз и числата“ 04.01. – 16.01.2019 г. 31.01.2019 г. 25.02.2019 г.
„Аз общувам с Европа“ 08.02. – 15.02.2019 г. 28.02.2019 г. 13.03.2019 г.
„Аз и буквите“ 27.02. – 08.03.2019 г. 21.03.2019 г. 08.04.2019 г.
Национално финално
състезание
Имената на участниците се обявяват на сайта на СБНУ – www.sbnu.org 24.04.2019 г. 15.05.2019 г.

Такса за участие – 6.00 лева

„Аз рисувам“ – 15.11.2018г – РЕЗУЛТАТИ: 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас
Състезанието „Аз рисувам“ ще се проведе по една от следните теми: „Искам да имам такава къща“, „Моето любимо животно“, „Моята ваканция“

„Аз, природата и светът“ – 13.12.2018г – РЕЗУЛТАТИ: 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас
Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети: Околен свят – 1 и 2 клас, Човекът и природата – 3 и 4 клас, Човекът и обществото – 3 и 4 клас.

„Аз и числата“ – 07.02.2019г – РЕЗУЛТАТИ: 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас

„Аз общувам с Европа“ – 28.02.2019г – РЕЗУЛТАТИ: 2 клас, 3 клас, 4 клас

„Аз и буквите“ – 21.03.2019г – РЕЗУЛТАТИ

„Национално финално състезание“ – 24.04.2019г – РЕЗУЛТАТИ


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗНАМ И МОГА“ –  ОБЛАСТЕН КРЪГ – РЕЗУЛТАТИ:

1. Пламен Георгиев Илиев – 32 т – ІV – Б клас
2. Теодора Александрова Димитрова – 26,5 т. – ІV – Г клас

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗНАМ И МОГА“ – 26.01.2019г – ОБЩИНСКИ КРЪГ – РЕЗУЛТАТИ

Класирани ученици за Областен кръг:
1. Теодора Димитрова
2. Пламен Илиев


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“ – 22.02.2019г – ОБЛАСТЕН КРЪГ – РЕЗУЛТАТИ:

Албена Николова ІV а   109. ОУ 77 т.
Камен Яворов ІV в   109. ОУ 41 т.
Андреа Асенова ІV в   109. ОУ 54 т.
Виктор Неделин ІV в   109. ОУ 54 т.
Ирина Владиславова ІV в   109. ОУ 71 т. 
Мария Василева ІV в   109. ОУ 64 т.
Никола Иванов ІV в   109. ОУ 54 т.
Павел Бисеров ІV в   109. ОУ 73 т. 
 Теодора Александрова ІV г   109. ОУ 87 т.
 Биляна Калоянова V а   109. ОУ 52
 Елица Стилиянова V в   109. ОУ 52
 Стела Радославова V в   109. ОУ 53
 Ирен Димчева V в   109. ОУ 47
 Гергана Георгиева VІ б   109. ОУ 60
 Преслава Венциславова VІ б   109. ОУ 66

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“ – 25.01.2019г – ОБЩИНСКИ КРЪГ – РЕЗУЛТАТИ – 4 КЛАС, 5 КЛАС, 6 КЛАС, 7 КЛАС

Класирани ученици за Областен кръг: 
ІV – ти клас:
1. Мария Колибарова
2. Теодора Димитрова
3. Никола Николов
4. Ирина Георгиева
5. Андреа Николова
6. Виктор Кърнолски
7. Павел Терков
8. Албена Николова
9. Камен Вангелов
V – ти клас:
1. Елица Карагеоргиева
2. Ивана Мандарева
3. Стела Ненова
4. Биляна Лазарова
5. Ирен Дичева
VІ – ти клас:
1. Гергана Богданова
2. Преслава Йорданова


ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 16.12.2018г – ОБЩИНСКИ КРЪГ –  РЕЗУЛТАТИ

Класирани ученици за ІІ кръг /Областен/ на Олимпиадата по БЕЛ:
1. Елица Стилиянова Карагеоргиева – V – В клас
2. Гергана Георгиева Богданова – VІ – Б клас

КЛАС ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА УЧЕНИКА ТОЧКИ
1 V Елица Стилиянова Карагеоргиева 27
2 V Мариела Павлова Траянова 26
3 V Виктория Димитрова Георгиева 25,5
4 V Ева-Никол Иванова 25,5
5 V Никол Руменова Петрова 25
6 V Габриела Бориславова Генова 25
7 V Георги Бориславов Генов 24
8 V Елена Симон Иванова 24
9 V Борис Бисеров Сотиров 22,5
10 V Никол Георгиева Георгиева 22
11 V Христо Христов Мензилев 22
12 V Константин Стефанов Стефанов 20
13 Гергана Георгиева Богданова 28
14 Преслава Венциславова Йорданова 23,5
15 Емили Яворова Васева 23
16 Сиана Илиянова Стоименова 22
17 Йоана Йорданова Георгиева 21
18 Рая Николаева Милова 18,5
19 Кирил Бисеров Илиев 15,5
20 VІІ Жасмина Веселинова Витанова 75
21 VІІ Елена Мартинова Стефанова 62
22 VІІ Изабела Павлова Борисова 59
23 VІІ Мелиса Джеват Кичукова 56
24 VІІ Мартина Николаева Попова 54
25 VІІ Калоян Валентинова Коларски 45

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – 15.12.2018г – ОБЩИНСКИ КРЪГ – РЕЗУЛТАТИ

Класирани ученици за ІІ кръг /Областен/ на Олимпиадата по математика:
1. Мартин Иванов Димов – ІV клас
2. Димитър Любомиров Шуманов – ІV клас
3. Ирина Владиславова Георгиева – ІV клас
4. Емануела Петромирова Горчева – ІV клас
5. Йоан Петков Ангелов – ІV клас
6. Николай Петров Митанкин – ІV клас
7. Симеон Симеонов Ангелов – ІV клас
8. Габриела Владимирова Петрова – ІV клас
9. Павел Бисеров Терков – ІV клас


СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – 11.11.2018г –  РЕЗУЛТАТИ

На 11.11.2018г в гр. София, Пловдив и Бургас се проведе Двадесетият Софийски математически турнир за учениците от първи до седми клас.
Първенци на турнира от нашето училище са:
Димитър Митанкин – 2 – А клас – 65 т. – сребърен медал
Мартин Димов – 4 – А клас – 64 т. – бронзов медал
Николай Митанкин – 4 – Б клас – 64 т – бронзов медал

Първенци на турнира са с резултати от 74 до 56 точки

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас
Дара Гаврилова – 1 – Б  – 51 т. Димитър Митанкин – 2 – А – 65т Дара Йорданова – 3 – Б – 46 т. Николай Митанкин – 4 – Б – 64т Борис Сотиров – 5 – В – 50 т
Йоана Петкова – 1 – В  – 45 т. Мария Сантева – 2 – Б – 49 т Йоан Лазаров – 3 – В – 45 т. Мартин Димов – 4 – А – 64 т. Георги Генов – 5 – В – 43 т
Валентин Димитров –  -А- 44 т. Кристиян Христосков -2 -Г-47т Виолета Радулова – 3 – В – 37т Ирина Георгиева – 4 – В – 55 т. Христо Мензилев – 5 – В – 42 т.
Васил Котстантинов – 1   -43 т. Михаил Иванов – 2 – В – 47 т   Димитър Шуманов – 4 – В – 54т Биляна Лазарова – 5 – А – 39 т
Полина Попова – 1 -В  – 41 т. Албена Чочкова – 2 – А – 44 т.   Павел Терков – 4 – В – 42 т. Стела Менова – 5 – В – 37 т
Христо Петков – 1 – Б – 41 т. Юлия Андонова – 2 – Б – 44 т.      
Калина Христова – 1 – А – 38 т. Мария Манева – 2 – В – 40 т.      
Мартин Козарски – 1 – Б – 38 т. София Василева – 2 – В – 40 т.      
Калоян Ценев – 1 – Г – 37 т. Георги Георгиев – 2 – Б – 37 т.      
  Петър Ненов – 2 – Г – 37 т      
  Станислав Кръстев – 37 т      

 


2017 – 2018 година

Указания на МОН за провеждане на олимпиади и състезания

График на ученическите олимпиади


СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН КУРС КЪМ СБНУ

КАЛЕНДАР

Състезания Подаване на
заявки за участие
Провеждане на
състезанието
Обявяване на
резултатите
„Аз рисувам“ 12.10 – 27.10.2017г 21.11.2017г 11.12.2017г
„Аз, природата и светът“ 24.11 – 05.12.2017г 20.12.2017г 04.01.2018г
„Аз и числата“ 05.01 – 16.01.2018г 31.01.2018г 22.02.2018г
„Аз общувам с Европа“ 09.02 – 16.02.2018г 28.02.2018г 13.03.2018г
„Аз и буквите“ 27.02 – 12.03.2018г 23.03.2018г 08.04.2018г
Национално финално
състезание
Имената на участниците се обявяват на сайта на СБНУ – www.sbnu.org 26.04.2018г 15.05.2018г

Такса за участие – 6 лв. Времетраене – един учебен час

„Аз рисувам“ – 21.11.2017г – РЕЗУЛТАТИ

„Аз, природата и светът“ – 20.12.2017г – РЕЗУЛТАТИ: 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас

„Аз и числата“ – 31.01.2018г – РЕЗУЛТАТИ

„Аз общувам с Европа“ – 28.02.2018г. – РЕЗУЛТАТИ

„Аз и буквите“ – 23.03.2018г. – РЕЗУЛТАТИ


 


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС – 20.01.2018г – ОБЩИНСКИ КРЪГ

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ: 
Биляна Каменова Лазарова, Димитър Иванов Тонев, Никол Руменова Петрова

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“, ПРОВЕДЕНА НА 24.02.2018г

Никол Руменова Петрова – ІV – В клас – 37,5 т.
Димитър Иванов Тонев – ІV – Г клас – 36,25 т.
Биляна Калоянова Лазарова – ІV – А клас – 32 т.


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МУЗИКА „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV, V, VІ И VІІ КЛАС – ОБЩИНСКИ КРЪГ – 23.01.2018г

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТЕН КРЪГ:
ІV – А КЛАС –
Кристиян Матеев, Михаил Ценов, Бояна Мукова, Никола Кунчев, Александра Загорова, Калоян Войнов; ІV – Г КЛАС: Габриела Генова, Владислав Щерев
V – Б КЛАС: Гергана Богданова, Александра Щърковска
VІ – Б КЛАС: Инна-Нели Димитрова; VІ – В КЛАС: Елена Стефанова


МАТЕМАТИКА

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА – 16.12.2017г – РЕЗУЛТАТИ

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА:

ІV КЛАС – Явор Минковски, Никола Кунчев, Данаил Славчев, Калоян Георгиев, Борис Сотиров, Даниел Драганджиков, Стела Менова, Ивайло Радушев, Виктория Груева, Александър Балкански, Лиана Сиракова, Боян Илиев, Ния Фурнагова, Калоян Бечиски, Георги Генов, Биляна Лазарова

V – Б клас: Румяна Стефанова

VІІ клас – Борис Владимиров, Дилян Петров

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА – 03.02.2018г – РЕЗУЛТАТИ:

 1. Данаил Славчев – ІV – А – 13 т
 2. Ивайло Радушев – ІV – А – 12 т
 3. Даниел Драганджиков – ІV – В – 7.50 т
 4. Стела Менова – ІV – Г – 6.00 т
 5. Лиана Сиракова – ІV – Б – 4.00 т
 6. Никола Кунчев – ІV – А – 3.75 т
 7. Борис Сотиров – ІV –  – 3.00 т
 8. Явор Минковски – ІV – В – 3.00 т
 9. Боян Илиев – ІV – Б – 3.00 т
 10. Ния Фурнигова – ІV – А – 2.50 т
 11. Калоян Георгиев – ІV – Г – 2.00 т
 12. Калоян Бецински – ІV – Г – 0.25 т
 13. Виктория Груева – ІV – Б – 0 т
 14. Георги Генов – ІV – Г – 0 т

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 17.12.2017г – РЕЗУЛТАТИ

На 16.12.2017г /събота/ от 9.00 часа ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика.

СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – 18.11.2017г – РЕЗУЛТАТИ

На 17.12.2017г /неделя/ от 10.00 часа ще се проведе общински кръг на олимпиада по български език и литература.