Заявления

  1. Заявление за освобождаване от учебни занятия до 3 дни. ТУК
  2. Заявление за освобождаване от учебни занятия до 7 дни. ТУК
  3. Уведомително писмо за отсъствия по болест. ТУК
  4. Уведомително писмо за отсъствия на ученик от спортен клуб и др. ТУК
  5. Заявление за кандидатстване при постъпване в училище. ТУК
  6. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование. ТУК