На 23.03.2019г /събота/ от 11.00 часа до 12.30 часа ще се проведе областният кръг на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от І – ХІІ клас.
Времето за работа е 90 минути.
Форматът на областния кръг е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и  26 с кратък свободен отговор. 
Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, като всяка от тях се оценява от двама оценители. За всеки верен отговор на задачи с номера 1 – 10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11 – 20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21 – 26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.
В деня на състезанието учениците заемат определените им места до 10.30 часа и се подготвят за състезанието, като получават индивидуални бланки за попълване на отговори и с помощта на квесторите попълват необходимите лични данни върху бланките.