УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На основание чл. 208, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование от новата учебната 2018/2019 г. 109 ОУ преминава изцяло на електронен дневник. Информацията за оценки, отсъствия и отзиви ще е ежедневна. В тази връзка отпада необходимостта от ученически бележници. Съгласно чл. 172, ал.1, т.7 от ЗПУО, необходимостта от лична карта остава, защото това е документ за легитимация на ученика и е задължителна.
Ако има родители, които не са се регистрирали в системата от миналата учебна година е необходимо да го направят сега на https://app.shkolo.bg