На 25.01.2019г /петък/ ще се проведе общински /училищен/ кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от ІV, V, VІ и VІІ клас. Времетраенето на състезанието е един учебен час / 45 минути/. Националното състезание се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебното съдържание.