Резултати от Областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за ІV клас, проведена на 24.02.2018г:

Никол Руменова Петрова – ІV – В клас – 37,5 т.
Димитър Иванов Тонев – ІV – Г клас – 36,25 т.
Биляна Калоянова Лазарова – ІV – А клас – 32 т.