Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 16.12.2018г:

Класирани ученици за ІІ кръг /Областен/ на Олимпиадата по български език и литература:
1. Елица Стилиянова Карагеоргиева – V – В клас
2. Гергана Георгиева Богданова – VІ – Б клас