На 15.12.2018г се проведе олимпиада по математика за учениците от ІV – VІІ клас. Резултати: