На 13.12.2018г /четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе родителска среща за І – VІІ клас.