На 13.12.2018г ще се проведе състезанието „Аз, природата и светът“ за учениците от І до ІV клас. 

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети: Околен свят – 1 и 2 клас, Човекът и природата – 3 и 4 клас, Човекът и обществото – 3 и 4 клас.