І срок – 15.09.2016г – 03.02.2017г

ІІ срок – 09.02.2017г –
31.05.2017г / І – ІV клас/
15.06.2017г / V – VІІ клас/

ВАКАНЦИИ:

Есенна – 29.10.2016г – 01.11.2016г вкл.

Коледна – 24.12.2016г – 04.01.2017г вкл.

Зимна – 04.02.2017г – 08.02.2017г вкл.

Пролетна – 08.04.2017г – 17.04.2017г вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

07.11.2016г. – избори за Президент

19.05.2017г – ДЗИ по БЕЛ и НВО – VІІ клас – БЕЛ

22.05.2017г – Втори ДЗИ и НВО – VІІ клас – Математика

24/25/ май 2017г.  – Ден на славянската писменост