І срок – 15.09.2017г – 06.02.2018г

ІІ срок – 07.02.2018г –
01.06.2018г / І – ІV клас/
15.06.2018г / V – VІІ клас/

ВАКАНЦИИ:

Есенна – 01.11.2017г – 05.11.2017г вкл.

Коледна – 23.12.2017г – 02.01.2018г вкл.

Междусрочна – 03.02.2018г – 06.02.2018г вкл.

Пролетна – 31.03.2018г – 09.04.2018г вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

22.09.2017г. – Ден на Независимостта

21.05.2018г – ДЗИ по БЕЛ и НВО – VІІ клас – БЕЛ

23.05.2018г – Втори ДЗИ и НВО – VІІ клас – Математика

24/25/ май 2018г.  – Ден на славянската писменост