І срок – 15.09.2018г – 04.02.2019г

ІІ срок – 06.02.2019г до:
31.05.2019г / І – ІV клас/
14.06.2019г / V – VІ клас/

28.06.2019г. / VII клас/

 

ВАКАНЦИИ:

Есенна – 01.11.2018г – 04.11.2018г вкл.

Коледна – 22.12.2018г – 02.01.2019г вкл.

Междусрочна – 05.02.2019г вкл.

Пролетна – 30.03.2019г – 07.04.2019г вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2019г – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019г – Втори ДЗИ

24 май 2019г.  – Ден на славянската писменост