4 клас

Дати за провеждане на НВО IV клас – уч.2017/2018г:

10.05.2018г – Български език и литература
14.05.2018г – Математика
16.05.2018г – Човекът и обществото
17.05.2018г – Човекът и природата

Всички изпити започват в 10.00 часа.        

Времетраене: 40 минути /един учебен час/

 Резултатите от националните външни оценявания по всеки от предметите се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършен IV клас.