4 клас

Дати за провеждане на НВО IV клас – уч.2016/2017г:

10.05.2017г – Български език и литература
12.05.2017г – Математика
15.05.2017г – Човекът и природата
16.05.2017г – Човекът и обществото

Всички изпити започват в 10.00 часа.        

Времетраене: 40 минути /един учебен час/

 Резултатите от националните външни оценявания по всеки от предметите се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършен IV клас.