Резултати

РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО – ІV КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ – учебна 2016/2017 година:

Изпит

Паралелка

Среден бал

български език и литература 4 – А  17.67
български език и литература 4 – Б  18.71
български език и литература 4 – В  16.91
български език и литература 4 – Г  15.75
математика 4 – А  16.71
математика 4 – Б  18.38
математика 4 – В  17.30
математика 4 – Г  16.92
човекът и обществото 4 – А  17.57
човекът и обществото 4 – Б  18.71
човекът и обществото 4 – В  17.13
човекът и обществото 4 – Г  17.54
човекът и природата 4 – А  18.14
човекът и природата 4 – Б  18.81
човекът и природата 4 – В  18.30
човекът и природата 4 – Г  18.33