График на консултациите


Графици на консултациите с ученици в начален етап 2018/2019 уч.година – I срок

Графици на консултациите с родители в начален етап 2018/2019 уч.година – I срок


Графици на консултациите с ученици в прогимназиален етап 2018/2019 уч.година – I срок

Графици на консултациите с родители в прогимназиален етап 2018/2019 уч.година – I срок