Класни ръководители

С П И С Ъ К

НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
ЗА УЧЕБНАТА 20
17/2018 ГОДИНА

1 – а – Венета Венкова                                        3- а – Павлина Славкова

1 – б – Сийка Стойчева                                        3 – б – Васил Георгиев

1 – в – Мария Стоилкова                                      3 – в – Антоанета Спасова

1 – г – Татяна Борисова                                        3 – г – Жулиета Тодорова

1 – д – Ана Бончева                                               4 – а – Милослава Овчарова

2 – а – Симеонка Велчева                                     4 – б – Христина Димитрова

2 – б – Таня Христова                                           4 – в – Янка Сестримска

2 – в – Галина Данчева                                         4 – г – Даниела Димитрова

 2 – г – Марияна Романова

5 – а  – Мариела Коничева

5 – б – Лиляна Миткова

5 – в – Адриана Алексиева

 6 – а – Ива Атанасова

 6 – б – Ася Вълчева

6 – в – Лиляна Лекова

 7 – а – Павлина Иванова

7 – б – Бойка Ечева

7 – в – Красимира Атанасова

Едносменно обучение

Целодневно обучение за І – а, б, в, г, д клас; ІІ – а, б, в, г клас,  ІІІ – а, б, в, г клас; ІV – а, б, в, г клас  

Седемнадесет полуинтернатни групи

1 – а –  Венета Венкова                                   3 – а – Марияна Петрова                           

1 – б – Деница Кирева                                    3 – б – Рени Дойчева                                 

1 – в – Надя Чанкова                                      3 – в  – Димитрина Жостова                                              

1 – г – Борислав Ковачев                                3 – г – Румяна Никова                             

1 – д – Ана Бончева                                         4 – а – Сашка Табакова

2 – а – Габриела Димитрова                           4 – б – Христина Димитрова

2 – б – Мирослава Благоева                           4 – в – Радостина Радкова

2 – в – Нина Николова                                     4 – г Надежда Касърова

2 – г – Лиляна Димитрова