Класни ръководители

С П И С Ъ К

НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
ЗА УЧЕБНАТА 20
16/2017 ГОДИНА

1 – а – Симеонка Велчева                                    3- а – Милослава Овчарова

1 – б – Таня Христова                                           3 – б – Христина Димитрова

1 – в – Галина Данчева                                         3 – в – Яна Сестримска

1 – г – Марияна Романова                                   3 – г – Даниела Димитрова

2 – а – Павлина Славкова                                   4 – а – Венета Венкова

2 – б – Васил Георгиев                                         4 – б – Сийка Стойчева

2 – в – Антоанета Спасова                                   4 – в – Мария Стоилкова

2 – г – Жулиета Тодорова                                     4 – г – Татяна Борисова

5 – а  – Ива Атанасова

5 – б – Ася Вълчева

5 – в – Лиляна Лекова

 6 – а – Павлина Иванова

 6 – б – Бойка Ечева

6 – в – Ася Александрова

 7 – а – Мариела Коничева

7 – б – Лиляна Миткова

7 – в – Адриана Алексиева

Едносменно обучение

Целодневно обучение за І – а, б, в, г клас; ІІ – а, б, в, г клас,  ІІІ – а, б, в, г клас; ІV – а, б, в, г клас  

Петнадесет полуинтернатни групи

1 – а – Габриела Димитрова                                   3 – а – Сашка Табакова                            

1 – б – Кристалина Шишева                                    3 – б – Ана Бончева                                 

1 – в – Цветелина Татарлиева                               3 – в  – Радостина Радкова                                              

1 – г – Зорка Веселинова                                          3 – г – Надежда Касърова                             

2 – а – Мариана Петрова                                         4 – б – Деница Кирева

2 – б – Рени Дойчева                                                 4 – в – Надя Чанкова

2 – в – Димитринка Жостова                                  4 – г – Борислав Ковачев

2 – г – Румяна Никова