Състезание към СБНУ „Аз рисувам“

На 21.11.2017г ще се проведе състезанието „Аз рисувам“ за учениците от І – ІV клас. Заявки за участие се подават на класните ръководители до 25.10.2017г. Такса за участие – 6.00лв. Състезанието „Аз рисувам“ ще се проведе по една от...

Mеждуучилищно състезание по проект „Велосипедът – начин на живот и начин на мислене”

На 19 октомври 2017 г, 109 ОУ участва в междуучилищно състезание по проект „Велосипедът – начин на живот и начин на мислене”. Включиха се ученици от IV Б и IV В клас. Кристиан Емилов Илиев от IV Б клас спечели III то място. С много настроение и състезателен хъс...

Информация

Във връзка с появила се информация в публичното пространство за провеждане на генетичен тест в училището Ви уведомяваме, че тестове не се провеждат на територията на училището и няма да бъдат провеждани такива. 109 ОУ не се ангажира с провеждане на...

Медицински бележки за извиняване на отсъствия

Уважаеми родители, Във връзка с писмо с изх. №04-14-1041/04.10.2017 г. на СРЗИ, с вх. № РУО1-23004/04.10.2017 г., Ви напомняме, че с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на Министъра на  здравеопазването са дадени указания за изискванията при издаване на...