Състезание към СБНУ – „Аз, природата и светът“

На 20.12.2017г ще се проведе състезанието „Аз, природата и светът“ за учениците от І – ІV клас.. Такса за участие – 6.00 лева. Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните...