Състезание на СБНУ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-85/27.04.2018 г./ през учебната 2018/2019 г. за дванадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските...

Електронен дневник

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На основание чл. 208, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование от новата учебната 2018/2019 г. 109 ОУ преминава изцяло на електронен дневник. Информацията за оценки, отсъствия и отзиви ще е ежедневна. В тази връзка отпада...