Проект „Подкрепа при БАК“

Проектът „Подкрепа при БАК“ е финансиран от Фонда на БМЧК за подпомагане и оптимизиране на дейностите на Български младежки Червен кръст. Основната цел на проекта е повишаване и укрепване на капацитета на разширения състав на МАЕ – София, към...