Състезание „Аз, природата и светът“ – 13.12.2018г

На 13.12.2018г ще се проведе състезанието „Аз, природата и светът“ за учениците от І до ІV клас.  Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети: Околен свят – 1 и 2 клас, Човекът...