Mеждуучилищно състезание по проект „Велосипедът – начин на живот и начин на мислене”

На 19 октомври 2017 г, 109 ОУ участва в междуучилищно състезание по проект „Велосипедът – начин на живот и начин на мислене”. Включиха се ученици от IV Б и IV В клас. Кристиан Емилов Илиев от IV Б клас спечели III то място. С много настроение и състезателен хъс...

Информация

Във връзка с появила се информация в публичното пространство за провеждане на генетичен тест в училището Ви уведомяваме, че тестове не се провеждат на територията на училището и няма да бъдат провеждани такива. 109 ОУ не се ангажира с провеждане на...

Медицински бележки за извиняване на отсъствия

Уважаеми родители, Във връзка с писмо с изх. №04-14-1041/04.10.2017 г. на СРЗИ, с вх. № РУО1-23004/04.10.2017 г., Ви напомняме, че с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на Министъра на  здравеопазването са дадени указания за изискванията при издаване на документи –...

Съвети за родителите на първокласници

Първият учебен ден наближава. Наесен вашето пораснало дете тръгва на училище. Тръгването на училище е голямо изпитание за вашето дете. Всеки родител трябва да създаде подходяща атмосфера и обстановка за бъдещото успешно обучение на детето си. Първият „първи...

Полезна информация за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги   Информация за същността на всеки един вид социална услуга  Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации  ...