Олимпиада „Знам и мога“

На 26.01.2019г /събота/ от 9.00 часа ще се проведе общинският кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от ІV клас. Времетраене – 2 учебни часа /80 минути/. Олимпиадата „Знам и мога“ е интердисциплинарна и предполага изява...

Национално състезание „Ключът на музиката“

На 25.01.2019г /петък/ ще се проведе общински /училищен/ кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от ІV, V, VІ и VІІ клас. Времетраенето на състезанието е един учебен час / 45 минути/. Националното състезание се провежда чрез писмена...

Олимпиада по български език и литература – резултати

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 16.12.2018г: Класирани ученици за ІІ кръг /Областен/ на Олимпиадата по български език и литература: 1. Елица Стилиянова Карагеоргиева – V – В клас 2. Гергана Георгиева...