Олимпиада „Знам и мога“ – резултати

Резултати от Областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за ІV клас, проведена на 24.02.2018г: Никол Руменова Петрова – ІV – В клас – 37,5 т. Димитър Иванов Тонев – ІV – Г клас – 36,25 т. Биляна Калоянова Лазарова...

Нашият училищен спортен празник

На празнична церемония в сградата на Столична община, 109 ОУ беше номинирано и получи награда за участие в инициатива на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на СО. Проектът на училището – „Нашият училищен спортен празник“ бе...

УЧЕНИЦИ ОТ V КЛАС ПОСЕТИХА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Днес по инициатива на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при район ”Слатина” ученици от 109 ОУ „Христо Смирненски“ посетиха Народното събрание на Република България, където се срещнаха с народните представители Борислав...

Резултати от Областния кръг на олимпиадата по математика

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика, проведен на 03.02.2018г: Данаил Славчев – ІV – А – 13 т Ивайло Радушев – ІV – А – 12 т Даниел Драганджиков – ІV – В – 7.50 т Стела Менова – ІV –...