02/8731458 oy_109@abv.bg

Училища ФАРОС – английски език

 

В 109 УЧИЛИЩЕ!

Заявление за обучение по английски език 2021 – бланка

SCHOOL IN A SCHOOL 109to

 

Повече информация може да получите: http://www.pharos.bg/

               Телефони за контакт: 0878 601 135, 0878 465 495, 02 986 48 35.


Учители по английски език Фарос:
Ваня Павлова  – 0892 928 394
Радослав Дончев – 0884 713 936
Пламена Иванова – 0888 046 414
Виктория Луканова – 0889 923 477

ГРАФИК 2018/2019 ГОДИНА

СТАЯ 36

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
14.30 – 15.20 BS 1 

Радослав Дончев

  BS 1 

Радослав Дончев

  BS 1 

Радослав Дончев

15.30 – 16-50 AJ 1 

Виктория Луканова

AS 2 

Ваня Павлова

AJ 1 

Виктория Луканова

AS 2 

Ваня Павлова

 
17.00 – 18.20 JI 1 

Виктория Луканова

BJ 2 

Ваня Павлова

JI 1 

Виктория Луканова

BJ 2 

Ваня Павлова

 

СТАЯ 38

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
14.30 – 15.20   BS 2 

Ваня Павлова

  BS 2 

Ваня Павлова

BS 2 

Ваня Павлова

15.30 – 16-50 BJ 1 

Ваня Павлова

JI 2 

Пламена Иванова

BJ 1 

Ваня Павлова

JI 2 

Пламена Иванова

 
17.00 – 18.20 AS 1 

Радослав Дончев

AJ 2 

Пламена Иванова

AS 1 

Радослав Дончев

AJ 2 

Пламена Иванова

 
           
           

СТАЯ 42

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК