02/8731458 oy_109@abv.bg

Училища ФАРОС – английски език

В 109 УЧИЛИЩЕ!

Заявление за обучение по английски език 2020 – бланка

 От тази учебна година училища Фарос предлагат обучение по английски език, като допълнителна извънкласна дейност на учениците от 109-то училище, от  1-ви до 7-ми клас.

Фарос е първата и най-голяма верига училища за чужди езици, която над 27 години се развива изключително успешно на българския пазар. Доказателство за безкромпромисното качество на образование, което предоставяме във всички свои центрове е сертификатът за качество ISO 9001:2015 и нашата лицензия за подготвителен център за изпитите на университета Кеймбридж. Училища Фарос са част от E.G. Strategakis Group – образователна институция с дейност в 10 европейски държави. Всяко дете, преминало курса на обучение, е щастливо да получи сертификат, обвързан с Европейската езикова рамка, съгласно изискванията на съвета на Европа и правилника на МОН. 

В момента, училища Фарос организират и провеждат обучения по чужди езици в 26 общински училища в София, както и други в страната.

Предлагаме Ви:

  • Обучение по английски език 2 пъти в седмицата по 2 учебни часа.
  • Учебна година: 10.2018 г. – 31.05.2019 г.
  • Такса за целогодишно обучение от 600 лв или по 150 лв при заплащане на четири равни вноски, платими през два месеца.
  • Иновативни учебни системи на водещи издателства (MM Publications, Longman). Комплектът съдържа : учебник, учебна тетрадка, книжка с текущи тестове, граматика, материали за подготовка за изпитите на Cambridge.
  • Курсът на обучние включва подготовка за изпитите на Cambridge Assessment English, част от университета Кеймбридж, която е интегрирана в нашата програма и е без допълнително заплащане. Изпитите са под формата на тест, състоящ се от три части- Слушане; Четене и Писане; Говорене и създават спокойствие и увереност у децата, поставени в изпитна обстановка.
  • Високо качество на обучение.
  • Преподаватели специалисти в работата с ученици от 1- 7 клас.
  • Непрекъснат контрол над учебния процес. Обратна връзка с родителите, открити уроци, родителски срещи, събития и празници.
  • При второ дете в семейството, изучаващо английски език,  отстъпката е 20%.

Интерактивните методи, разнообразните проекти и дейности в класната стая създават непринудена и стимулираща учебна среда, в която учениците бързо и лесно усвояват новите лексикални и граматически конструкции по естествен и ненатоварващ за тях начин.

  Методиката и учебните системи са внимателно подбрани, така че не само да съобразяват възрастовите особености на учениците, но и да изграждат у тях умения за 21-ви век.

Учебните материали се заплащат допълнителнo и цената им е според нивото на децата.

Повече информация може да получите:

от 19.09 до 27.09 от 16:30 до 17:30 (всеки учебен ден) ще има наш представител във фоайето на училището;

Повече информация може да получите: http://www.pharos.bg/

               Телефони за контакт: 0878 601 135, 0878 465 495, 02 986 48 35.


Учители по английски език Фарос:
Ваня Павлова  – 0892 928 394
Радослав Дончев – 0884 713 936
Пламена Иванова – 0888 046 414
Виктория Луканова – 0889 923 477

ГРАФИК 2018/2019 ГОДИНА

СТАЯ 36

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
14.30 – 15.20 BS 1 

Радослав Дончев

  BS 1 

Радослав Дончев

  BS 1 

Радослав Дончев

15.30 – 16-50 AJ 1 

Виктория Луканова

AS 2 

Ваня Павлова

AJ 1 

Виктория Луканова

AS 2 

Ваня Павлова

 
17.00 – 18.20 JI 1 

Виктория Луканова

BJ 2 

Ваня Павлова

JI 1 

Виктория Луканова

BJ 2 

Ваня Павлова

 

СТАЯ 38

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
14.30 – 15.20   BS 2 

Ваня Павлова

  BS 2 

Ваня Павлова

BS 2 

Ваня Павлова

15.30 – 16-50 BJ 1 

Ваня Павлова

JI 2 

Пламена Иванова

BJ 1 

Ваня Павлова

JI 2 

Пламена Иванова

 
17.00 – 18.20 AS 1 

Радослав Дончев

AJ 2 

Пламена Иванова

AS 1 

Радослав Дончев

AJ 2 

Пламена Иванова

 
           
           

СТАЯ 42

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК