Изберете страница

Lego – Dacta

В 109 ОУ „Хр. Смирненски“ успешно функционира „Lego-Dacta“ кабинет. Предлаганите в кабинета над 50 комплекти от сериите „Lego-Dacta“, „Lego-Sistem“, „Belville“, „Star Wars“ са много добра възможност децата да получават знания от заобикалящия ги свят, да развиват манипулативни умения, да овладяват основни механични принципи, да конструират по образци, схеми, рисунки. Докато „играе“ детето твори и получава самочувствие и увереност в собствените си умения. Чрез играта се възпитава съсредоточеност на вниманието, точност, организираност, естетически вкус, стимулира се въображението и мисловната дейност на детето, които са предпоставка за творчески решения.
Заниманията, които се провеждат в кабинета са с конструктивно техническа насоченост, под форма на избирателна дейност. В тях участват деца от начална училищна възраст, разпределени във възрастови групи. Работи се по програма, чиято основна цел е развитие на умение у учениците за практическо приложение на знанията от света на техниката. „Lego-Dacta“ материалите дават възможност за групова работа, при която всички участници споделят знанията си, идеите и възможностите, учат се да работят задружно, в екип. В основата на всяка тяхна идея личи желанието машините, къщите, предметите, които ни заобикалят да са направени така, че на всички, които живеят чрез тях да им е забавно и весело.