02/8731458 oy_109@abv.bg

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ – 03.05.2022Г. ОТ 17.30 Ч. И ОТ 18.00Ч. СРЕЩА С РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН. ЩЕ СЕ СРЕЩНЕТЕ С КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ЩЕ МОЖЕ ДА ЗАДАДЕТЕ ВЪПРОСИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ И УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПЪРВИ КЛАС.

ЕКИПЪТ НА 109 ОУ