Изберете страница

Ковид-19

Информацията се актуализира всеки понеделник или при промяна през седмицата

по официални данни от СРЗИ:

Учители с ковид – 0

Учители под карантина като контактни – 0

Ученици с ковид – 0

Паралелки под карантина – 0

Паралелки в ОРЕС на ротационен принцип – 0

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА COVID
ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОРЕС

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID В УЧИЛИЩЕТО

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19 – НАСОКИ НА СРЗИ

Алгоритъм на действие на СРЗИ при установен случай на COVID в образователните институции

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА КОВИД-19

ТЕЛЕФОНИ НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – 0884 889 568; 0882 440 471; 0882 932 220

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19