02/8731458 oy_109@abv.bg

Ковид-19

От 25.11.2020г. 4Д клас е под карантина.

Към дата 25.11.2020г. има 9 други карантинирани ученици от различни класове. Контактни са с болен от семейството, без да са положителни за коронавирус.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19 – НАСОКИ НА СРЗИ

Алгоритъм на действие на СРЗИ при установен случай на COVID в образователните институции

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА КОВИД-19

ТЕЛЕФОНИ НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – 0884 889 568; 0882 440 471; 0882 932 220

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19