02/8731458 oy_109@abv.bg

Контакти

Директор: Емил Киликчийски – приемно време: вторник и сряда от 10:00 до 12:00 часа

Зам. директори учебна дейност:
Ася Вълчева
Сийка Стойчева

109 ОУ „Христо Смирненски“

гр. София 1574
ул. „Слатинска“ № 24

02 870 64 62 – директор
02 873 26 87 – заместник директори
02 873 14 58 – деловодство

oy_109@abv.bg

 
Пишете ни на имейл адрес oy_109@abv.bg