02/8731458 oy_109@abv.bg

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че с писмо с Изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването са дадени УКАЗАНИЯ за изискванията при издаване на документ – медицинска бележка от общопрактикуващите лекари. СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинското лице, издало бележката. При необходимост инспекторите на СРЗИ осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ. Свои сигнали за проблеми с медицинските специалисти Вие можете да изпращате на електронната страница на СРЗИ в рубриката „Подай сигнал“ или да се свържат с дежурния инспектор на тел. 02/8130482.