02/8731458 oy_109@abv.bg

На 25.01.2020г /събота/ от 9.00 часа ще се проведе общинският кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от ІV клас. Времетраене – 2 учебни часа /80 минути/.
Олимпиадата „Знам и мога“ е интердисциплинарна и предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Националната олимпиада се провежда по тема, която включва знания и умения от всички изучавани предмети, включително и от областта на екологичното и здравното образование, защита при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението.
Форматът на олимпиадата включва 12 задачи с избираем и свободен отговор.
Максималният брой точки е 50. За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили  по-малко от 30 точки.  За участие в националния кръг се допускат ученици, които на областния кръг са заели първо място.