02/8731458 oy_109@abv.bg

На 19.03.2020г от 12.00 до 13.30 ч. ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Времето за работа е 90 минути.
Форматът е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с кратък свободен отговор.