02/8731458 oy_109@abv.bg

Уважаеми родители и ученици,

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч. Състезанието включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас. В срок до 05.03.2021 г. родителят подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на събитието. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. Повече информация ще получите от класните ръководители.

Регламент на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“