02/8731458 oy_109@abv.bg

На 24.01.2020г /петък/ ще се проведе общински /училищен/ кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от ІV, V, VІ и VІІ клас. Времетраенето на състезанието е един учебен час / 45 минути/. Националното състезание се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебното съдържание. Начало на състезанието – 10.00 часа.