Изберете страница

За училището

109 ОУ е базово училище към СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата.

В 109 ОУ се обучават ученици от І до VІІ клас – 26 паралелки.

 • Едносменно обучение;
 • Целодневно обучение за учениците от начален етап;
 • Начало на учебните занятия – 08.00 часа;
 • Продължителност на учебния час за І и ІІ клас – 35 минути;
 • Продължителност на учебния час за ІІІ – VІІ клас – 40 минути;
 • Чуждоезиково обучение 
  – Английски език – І – VІІ клас
  – Испански език – V – VІІ клас
 • Извънкласни дейности
  Спорт – гимнастика, футбол, карате, волейбол, баскетбол, шахмат, танци, плуване
 • Два компюърни кабинета;
 • Лего – Дакта кабинет;
 • Психолог и педагогически съветник;
 • Логопед;
 • Вокална група;
 • Стол и бюфет;
 • Екологично обучение – зелено и бяло училище
 • Стоматологичен кабинет;
 • Медицински кабинет