02/8731458 oy_109@abv.bg

На основание заповед № РД09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 5 февруари 2020 г. Мястото и часът остават без промяна.