02/8731458 oy_109@abv.bg

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“