02/8731458 oy_109@abv.bg

Уважаеми родители и ученици,

Поради наложените мерки за дистанция в настоящата обстановка, на 15.09. тържеството за откриване на учебната година ще бъде само с учениците от първи клас в двора на училището от 09:00 часа! Влизането на първокласниците ще става през входа до централния, където в тази част на двора ще се проведе тържеството.  
Всички останали паралелки влизат през централния вход, организирано с класните ръководители, във времето от 8:30 до 8:50 ч. Молим за стриктно спазване на часовото време!
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!