02/8731458 oy_109@abv.bg

Преустановени присъствени учебни занятия за прогимназиален етап от 12.03. до 26.03.2021г. Начален етап продължават присъствено обучение.

ЗАПОВЕД НА МОН

ЗАПОВЕД НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ