Изберете страница

Свободни места

Документи за прием на ученици, ненавършили 16 г., се подават в присъствието на двамата родители, а при невъзможност родителят представя декларация-съгласие в свободен текст за прием и обучение в 109 ОУ от другия родител.

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Копие от Удостоверение за завършен клас (за 2-4 клас)
  4. Копие от Удостоверение за завършен начален етап или ученическа книжка /разпечатка от електронен дневник на училището – оценки; отсъствия; отзиви/(за 5-7 клас)

  Свободни места за учебната 2022/2023 година:

1 клас – няма

2 клас – няма

3 клас – няма

4 клас – няма

5 клас – няма

6 клас – няма

7 клас – няма