02/8731458 oy_109@abv.bg

1 клас – Прием за учебната 2020/2021 година


Звънче
Детето Ви ще бъде в първи клас?

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.
Ние знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и професионална компетентност, с умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Предстои публикуване на актуална информация за прием 2020/2021 учебна година. Реално кампанията ще стартира през месец април 2020г.