Изберете страница

1 клас-Прием

Детето Ви ще бъде в първи клас?

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.
Ние знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и професионална компетентност, с умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Утвърденият план прием за I клас за учебната 2023/2024 година – 4 паралелки целодневна форма на обучение по 24 ученици – общо 96  ученици.

Кандидатстването за първи клас и класирането ще се извършва онлайн на адрес:

                                                                                    https://kg.sofia.bg/

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

УКАЗАНИЕ /ВИДЕО ФАЙЛ/ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ НА 109 ОУ

График на дейностите по приема

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:
  1. Заявление за записване /изтегля се от профила на детето в системата или се попълва на място/.
  2. Копие от акта за раждане.
  3. Оригинал на удостоверението от ПГ.
  4. Копие от документи във връзка с точки, придобити по допълнителни и/или социални критерии.
  5. Лични данни /попълват се на място/.

 

Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище. Много е важно правилно да подредите желанията си. На I-во място се пише предпочитаното от вас училище, независимо от групата, в която попадате. По този начин вие имате шанс да влезнете в желаното от вас училище, ако има свободни места. При липса на места в това училище, системата ви класира в следващото училище.