02/8731458 oy_109@abv.bg

1 клас – Прием за учебната 2020/2021 година


Звънче
Детето Ви ще бъде в първи клас?

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.
Ние знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и професионална компетентност, с умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Утвърденият план прием за I клас за учебната 2020/2021 година – 4 паралелки целодневна форма на обучение по 24 ученици – общо 96 ученици.

  1. Прилежащ район
  2. От 21.04.2020г до 21.05.2020г – подаване на заявления от родителите за прием в първи клас
  3. График 
  4. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Предстои публикуване на Заявление за записване.  Заявленията ще се подават онлайн на електронен адрес, който ще бъде публикуван няколко дни преди 21.04.2020г. Справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от училището, без да е необходимо да посещавате районната администрация!

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.