02/8731458 oy_109@abv.bg

1 клас-Прием


Утвърденият план прием за I клас за учебната 2021/2022 година – 5 паралелки целодневна форма на обучение по 24 ученици – общо 120 ученици.

Списък по паралелки на приетите в първи клас за учебната 2021/2022 година: І – А клас; І – Б клас; І – В клас; І – Г клас; І – Д клас

Кандидатстването за първи клас  и класирането ще се извършва онлайн на адрес:

https://kg.sofia.bg/

УКАЗАНИЕ /ВИДЕО ФАЙЛ/ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

ГРАФИК на дейностите по приема

РАЙОН НА ПРИЕМ НА 109 ОУ

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ – 148 ОУ, 23 СУ, 93 СУ

Уважаеми родители,
От 19.04.2021г стартира кампанията за прием в I клас за учебната 2021/2022година.
От 19.04.2021г до 28.05.2021г /до 18.00 часа/ – регистриране и кандидатстване в ел.система.
На 28.05.2021г в 18.00 часа системата се заключва.
На 04.06.2021г – публикуване на резултатите от Първото класиране.
От 07.06.2021г до 11.06.2021г /до 17.00 часа/ – записване на учениците, приети на Първо класиране.

Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище. Много е важно правилно да подредите желанията си. На I-во място се пише предпочитаното от вас училище, независимо от групата, в която попадате. По този начин вие имате шанс да влезнете в желаното от вас училище, ако има свободни места. При липса на места в това училище, системата ви класира в следващото училище.