02/8731458 oy_109@abv.bg

1 клас-Прием

І клас за учебната 2019/2020 година – 4 паралелки целодневна форма на обучение по 24 ученици = 96 ученици

  1. Система за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година, приета на заседание на Столичен общински съвет
  2. Прилежащ район;    
  3. Заявление за записване в първи клас за учебната 2019/2020 година
    ОБРАЗЕЦ – попълва се на място!

 

Останалите документи се подават при записването.

Родителят/настойникът собственоръчно попълва заявлението. Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 12 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ – СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 7

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

18.06.2019г – до 17.00 часа – Записване на учениците, приети на трето класиране

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 0

  ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

от 15.04.2019г  до 15.05.2019 вкл. от 8.30ч до 17.00 часа – Подаване на заявления  от родителите за прием на ученици в първи клас 

03.06.2019 г., 17:00 часа – Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 04.06.2019 г. до 06.06.2019 вкл. до 17 часа – Записване на учениците, приети на  първо класиране.

06.06.2019 г, 18.00 часа –Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 вкл. до 12.00 часа –Подаване на заявления за участие във второ класиране

10.06.2019г, 18:00 часа – Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 11.06.2019г. до 12.06.2019 г. вкл. до 17 часа – Записване на учениците, приети на  второ класиране.

12.06.2019 г., 18:00 часа – Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 13.06.2019г  до 14.06.2019г вкл. до 12.00 часа– Подаване  на заявления за участие в трето класиране

14.06.2019г – в 18.00 часа – Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

18.06.2019г – до 17.00 часа – Записване на учениците, приети на трето класиране

20.06.2019г  – Обявяване на свободните места след трето класиране.

от 21.06.2019г до 13.09.2019г вкл. – Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град

Заповед за прием на ученици за учебната 2019-2020г

Заповед за изменение