02/8731458 oy_109@abv.bg

Уважаеми родители и ученици от прогимназиален етап,

От 18.02.2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от 5 клас за периода от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. вкл.

6 клас и от 18.02.2021г. и 7 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда.