02/8731458 oy_109@abv.bg

Уважаеми родители и ученици от прогимназиален етап,

От 04.03.2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от 6 клас за периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. вкл.

5 клас и 7 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда.