Изберете страница

Коменски

Изследване на историческите и културни ценности в Европа

Главната цел на проекта е подпомагане за създаване на демократични, толерантни и благоприятни отношения, които са основни за обичаите и традициите в Европа.

Разрастване на приятелството чрез празници

Главната цел на проекта е да се открият и изследват историческите и културни аспекти на собствената национална идентичност. Целта е учениците да научат повече за другите страни и техните празници и по този начин за разширят приятелството между страните. Целта на проекта е да подсили връзката в училищета и запознаването с други култури.

Песента на проекта „AS ONE“

Сближаване на култури от многокултурна Европа

Нашият проект за културен обмен се отнася за национално исторически и културни ценности. Същността е обучението на учениците и тяхното приспособяване към различни национални култури. Основна цел на този проект е споделяне на информация за различните европейски култури.