Изберете страница

2011 – 2012

 

От 01.02.2012 г. в нашето училище стартира работата по европейски проект „УСПЕХ“ „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Сформирани са 14 групи ученици от начален и среден курс.

Тези форми за извънкласна работа се ръководят от нашите преподаватели и целят да засилят интереса на децата към редовното обучение, да направят училището интересно и привлекателно, да намалят агресията и напрежението в отношенията помежду им. Проектът е тригодишен, като в края на всяка година децата ще подготвят изложби, презентации, представления,  на които ще представят всичко създадено и научено.